Senzilla aplicació que permet escriure un text i fer vagi apareixent a la pantalla de l’ordinador a la velocitat que el teu nom es olga pdf hem definit. Molt útil per treballar la velocitat lectora i ajustar-la a les necessitats de cada alumne. El programa és en anglès però es pot escriure el text en català.

Hi ha enllaços a documents . Hi podeu trobar gran quantitat de material! Des d’aquí també es pot descarregar una graella d’avaluació i seguiment de les diferents activitats. Entrena la conducta ocular, activa els coneixements previs del tema escollit i facilita l’ampliació de vocabulari. Pàgina per treballar habilitats lectores amb exercicis de memòria visual, fixació de la vista o reconeixement, presentats d’una manera lúdica. Hi ha activitats estructurades per graus de dificultat. Pàgina on hi ha jocs de memòria, llenguatge i habilitat que treballen aspectes bàsics implicats en la lectura.

Conté molta publicitat però permet treballar correctament. Pàgina en la qual hi trobareu el clàssic joc del penjat. Els textos estan pensats per valorar l’eficàcia lectora dels alumnes de CM i CS de Primaria. Document amb un recull molt extens sobre pàgines web molt interessants per treballar la lectura bàsicament a Cicle Mitjà. Document que ens ofereix tot un seguit d’exercicis, activitats, recursos i mètodes per treballar les dificultats específiques que poden aparèixer durant l’aprenentatge de la lectura. Els exercicis són fàcilment aplicables amb els materials i recursos que tenim actualment a les aules.

D’aquesta manera els nens i nenes s’acostumen a llegir-les i utilitzar-les de manera correcta en els seus textos. Personalment em funciona molt bé amb grups de lectura fent ús del canó de projecció. Els alumnes llegeixen, per torns, les diferents paraules i el temps es va reduïnt cada vegada que acaben de llegir totes les paraules correctament. Lògicament, cada vegada que es torna a repetir l’exercici, cal canviar l’ordre de les diapositives o l’ordre de lectura dels alumnes.

També pot ser una activitat molt útil per anticipar les paraules difícils que sortiran en un text o per treballar les paraules d’un centre d’interès o d’un camp semàntic concret. Us felicito pel contingut del bloc, m’és especialment útil ja que també treballo amb alumnes amb dificultats d’aprenentatge. Aporteu molts enllaços i, sobretot, idees diferents per treballar i crear el propi material! M’alegra molt veure que aquest material pot arribar a ser útil per atendre la gran diversitat d’alumnat que tenim actualment a les escoles i ajudar-los a desenvolupar-se com a persones el més preparades possible per conviure en aquesta societat.

News Reporter